Conférence presse à Pekin

Date & time

avril 22, 2017 13:30 - 15:30

Location

9 Jianguomen Inner St, ChaoYangMen, Dongcheng Qu, Beijing Shi, China, 100004
  Beijing International Hotel